Zpět na blog

CO TVOŘÍM

Malba pro mě představuje nástroj, jak můžu vyjádřit, co slovy nejde..nejen... Díky ní mohu předat naraci prostředí, jak ho sama vnímám, jak ho vytvářím. Malba prochází neustálým vývojem. Mé obrazy jsou nositeli přístupu k symbolice, barevnosti a křehkosti života. Zaznamenávám do nich určité realistické výjevy, které abstraktizuji do emocí. Díky tomuto médiu vytvářím ideální světy a situace z konkrétních momentů a skutečností, které jsem zažila a zažívám. Inspiruji se každodenností, ale hlavně objevováním něčeho nového, co mě neustále fascinuje a obohacuje. Proto je pro mne podstatné cestovat a stále rozvíjet impulzy potřebnosti tvořit. Konsekventně se zabývám tématikou moře a vody -  její nekonečné proměny a odstíny modré barvy. Vodu vnímám jako metaforu života.

„Život je jako mořská pěna ale musíme si ho užít jako moře." Mám silnou osobní vazbu k moři, protože jsem vyrůstala na Valašsku v rodině námořníka. Barva představuje ústřední a hlavní bod mé tvorby, od barvy se odvíjí příběh sdělení obrazu a jeho vizuální podoba. Vazba barvy k motivu má také svůj význam z hlediska symboliky.  Neustále objevuji  možností, které mi malba nabízí.                                           Vytvářím harmonii mezi expresivním až nedočkavým gestem a jemnými lazurami. Uchvacuje mě likvidita, stékání barvy, vrstvy pastózních nánosů jako způsob fixování času a daného momentu, který chci zakonzervovat a dát mu prostor. Vzniká tak obsah  přítomnosti s odkazem na minulost a vzkazem do budoucnosti, taková deníková stopa. V mé tvorbě pracuji výrazně se symboly, které jsou klíči k porozumění. Díky ním tvořím a skládám příběh a hledám vztahy mezi nimi. Na mých malbách nejčastěji najdete symboliku odkazující k křehkosti a ženskosti jako je lotos, růže, křídla, diamant nebo také papírová loďka, koruna, kotva, hvězda a další. Křehký romantický přístup stavím v kontrastu se silnou expresí. Kořeny mé tvorby můžete hledat ve street artu, protože jsem dříve velmi často používala nástroje této subkultury jako jsou spreje a další a nechávala se inspirovat vzkazy a nápisy na ulicích. Fascinovala mě stopa písma jako jednoho z prostředku možnosti sdělení a tak někdy slova do maleb ukrývám. Do kontrastu barvy stavím moji práci na papíře, převážně je černobílá - kresba tuží. V ní se symboly pracuji více konkrétně a detailně, krotím tedy dynamiku a odkazuji se k tradičním technikám, sbírám vizuální zážitky, které zhmotňuji tudíž nepominou..

„Kdybyste to uměli vyjádřit slovy, nebyl by tady žádný důvod k malbě."  Edward Hopper.