Zpět na blog

ŠPERK AKO MALBA, MALBA AKO ŠPERK, GALERIE MEDIUM, BRATISLAVA, 2012

Výstava Malba jako šperk, šperk jako malba, kterou 12.2.2012 zahájil kurátor Matúš Petrek vystavila spolupráci devíti dvojic, tvořenou z malíře a šperkaře. Já jsem na projektu spolupracovala s Kristýnou Španihelovou. 
Zabývaly jsme se tématikou diamantů a jeho hodnoty. Ne vždy zdroj diamantů je úplně etický. A proto vznikla slovní hříčka heart-hurt (srdce-bolest). Diamanty se dávají z lásky, ale cesta až na prst snoubenky může někdy pěkně bolet. Odkaz lebky jako častého motivu tetování, tetování jako šperku našeho těla jsme spojily ve společnou instalaci s nazvem DIAMANDS HURT.

  

 

Objevujte další instalace.