Zpět na blog

DOROTA VLACHOVÁ_ČIN ČIN GALLERY 2017

JE OTEVŘENO /ČIN ČIN GALLERY/ BRATISLAVA/ OD 30.5.2017_

Výstava v Čin Čin Gallery představí tvorbu dvou českých autorek malířky Hany Mikulenkové a šperkařky Radky Kovačikové. Obě přirozeně tvoří a spojuje je a naplňuje právě radost z procesu tvorby. Spojení dvou médií a dvou přístupů není koncepčně vyumělkovaný. Autorky propojuje jednoduše přístup k samotné tvorbě nezávisle na výtvarném médiu. Radost, vrstvení, vnímání času, procesualita, obdiv k růstu džungle i hrachu v květináči za oknem, otevřenost příchozímu s jasným obzorem. Přijímají minulost a oslavují přítomnost. Teď. Tvůrčí proces je pro obě stejně důležitý jako výsledné dílo. Nechávají čas plynout, vrství a fixují přítomnost do svých uměleckých děl. Ono "Teď" pro ně znamená otevřenost. Otevřenost novým podnětům, zvědavost a vášeň. ("Lust for life").

 O ŠPERKU
Oslava každodennosti, přirozenosti a plynutí, se stala jedním z nosných prvků autorské výpovědi kolekce s podnázvem Ó. Vychází z propojovaní „reálného  života“  s časem stráveným v „ateliérovém vákuu“. Šperk je zde důsledkem jiných aktivit autorky a zachycuje stav daného přítomného či prožitého okamžiku. Stejně jako jsou myšlenky a pocity do deníku zaneseny textem, stejně tak se objevují v procesu tvorby, aplikací na použité materiály. Každý kus má své datum narození. Zkoušecí papír použitý během ilustrace, počmáraný lístek do kina, obaly dárků či podkladové studie vznikajících projektů, vše slouží k výstavbě nového šperku. Jednoduše, neokázale, opakovaně. S lehkostí a radostí, nevázaností na žádnou koncepční, estetickou ani početní povinnost. Recyklací shromážděných materiálů vznikají  objekty - otevřené prostory - šperky, do kterých si každý jeho potenciální nositel může ukládat, co si sám přeje. Motivem, který Kovačiková zpracovávala, se stalo srdce. Tolik zprofanovaný tvar ji pod rukama sám vykvetl, jak sama říká. Fascinována nevratností procesů a chvil, každým prožitým dnem, vědomě skládá  své šperky dále...

O MALBĚ
Inspiraci hlavně pro poslední díla nalezla Mikulenková na cestě po jihovýchodní  Asii. Její tvorbou provází její osobní prožitky často spojovány právě s cestami. Vášeň pro poznání nového a zvědavost se odráží v jejím díle. Experimentuje s malířským materiálem. V nové  sérii uplatňuje opět stopy spreje. Její malby jsou plné optimismu a vrstvených vzpomínek, autorka v nich s lehkostí a úderností zachycuje vnímání nových vjemů. Zaměřila se na výsek krajiny převážně z džungle, abstrahuje krajinu, avšak florální motivy přiznává více konkrétněji než kdy předtím.  Fixuje ve svých dílech vzpomínky a esenci  míst. Krajinu zahaluje do vrstev, které ve výsledku nejsou znatelné, obraz je ukrývá, stejně tak jako džungle ukrývá nespočet příběhů, rostlin a zvířat. Autorka je fascinována médiem malby. Malba pro ni znamená způsob, jak vyjádřit to, co slovy neumí. Někdo má víru, Mikulenková má malbu. Každodenní život ji někdy ubíhá za oknem ateliéru jejího světa, zapomíná na čas a díky procesu tvorby se vnořuje do přítomnosti...

Podívejte se na fotografie instalace výstavy v galerii Čin Čin.