Zpět na blog

IVAN BERGMANN - That's why we celebrate

Hana Watral Mikulenková – That's why we celebrate

Galerie Za Za, Ostrava

16. 11. 2023 – 5. 1. 2024

Tvorbu Hany Watral Mikulenkové (*1985, žije a tvoří ve Vidči u Rožnova pod Radhoštěm) zásadním způsobem ovlivnila její touha poznávat cizí krajiny a země. Již během studia v ateliéru Ivana Csudaie na katedře malby a jiných médií na Vysoké škole výtvarných umění v Bratislavě (2005–2011) absolvovala zahraniční stáže v Brazílii, Řecku a Portugalsku. Pro její umělecký vývoj byl podstatný zejména pobyt na indonéském ostrově Bali, kde v letech 2017–2019 navštěvovala Institut umění v Denpasaru. Nekonečnou inspiraci našla autorka nejen v exotické fauně a flóře, ale i v samotném moři. Sleduje neustálé proměny přírody, která je pro ni metaforou plynutí života a svobody. Krajina vystupuje na jejich plátnech jako přímý expresivní prožitek z barev a světla, vycházející z předem připraveného plánu, přesto i s ponechaným místem pro improvizaci. Při kompozici námětu se Hana někdy zaměří na detail, nejčastěji v podobě exotických květů, někdy stojí přímo uprostřed dění, jindy sleduje hlavní záběr z dálky a odstupu. Logicky, kdy poslední léta tvoří na rodném Valašsku, nejde o přímé zobrazení in situ, ale o svobodnou práci s pamětí a imaginací.

Přesto motiv dnes již tolik vzdáleného moře je pro ni stále aktuální pro svou energii, životnost, nespoutanost, ale i meditativnost. No a posledně je voda univerzálním symbolem jako zdroj života. Obrazy s tématem vody představila např. na své poslední výstavě v galerii UFFO v Trutnově. Není divu, že se objevuje i v jejím aktuálním cyklu obrazů. Hlavním tématem vystavených obrazů v Za Za galerie je, ale oslava. S ní spojená dynamika, se mimo jiné stala nosným tématem i na její výstavě FLOW v Krajské galerii výtvarného umění ve Zlíně v loňském roce, kde abstrahovanou exotickou krajinu protínaly na plátnech proudy energie a světla. Ostatně i sama Hana řekla: „Oslava pro mě není statický stav, je to dynamická síla, která nás žene vpřed. Je to rytmické tlučení bubnu a spontánní výbuch smíchu mezi přáteli a hlavně setkávání s lidmi. Je to univerzální vyjádření radosti a nadšení z toho, že jsme naživu.“ A to vše je i z aktuálních obrazů zřejmé nejen, když víme, že je Hanka čerstvou maminkou.

Gestický malířský rukopis Hany Watral Mikulenkové je jasně rozpoznatelný. Autorka jej staví na postupném vrstvení barevných tahů a ploch. Je zbaven přílišné popisnosti a blíží se abstrakci. Patrný je u ní vliv amerického abstraktního expresionismu, současného street artu, který se odráží v užití sprejových barevných ploch i občasnou prací s písmem. Stejně tak u ní můžeme pro její práci s krajinou a barevností pozorovat inspiraci postimpresionisty či uměleckou avantgardou 20. stol. Kromě promyšlené barevné skladby obrazů, kdy často používá jako podklad jemně nanášené plochy pastelových barev, rovněž pracuje s nahodilostí, kdy barvy nechá volně stékat, a s gestickými expresivními tahy s často kontrastní barevností. Ve výsledku pak cíleně hledá harmonii mezi oběma postupy.

Výstava v galerii Za Za nám představuje syntézu dosavadní autorčiny tvorby a naznačuje i její další směřování. Zatímco na obrazech Sun is up, Passion is here a Growing ups buduje více konkrétní krajinu rozbujelého rostlinstva či rozbouřeného moře, v novém cyklu Oslava, podle kterého je i pojmenovaná výstava je námět abstrahován. Při skladbě obrazů Enjoy the night, Nights circuit a Heart´s beat Hana využívá pro ni nezvykle temného pozadí, aby na ploše cíleně vynikl rej světel a barevných stuh. Jasné barevné plochy a čáry jakoby zastavené v času doslova explodují před očima.

Práci s detailem, který je přesto velmi expresivně podán,  se Hana věnuje zejména v malém formátu, který tvoří sice méně početnou, ale neméně důležitou součást její tvorby.                                        

Hana nám ukazuje, jak je její tvorba přímočará, plná emocí, přesto promyšlená a neprvoplánová. Současnou kolekcí obrazů pak potvrzuje konzistentnost svého díla.

Ivan Bergmann